LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021)
0 lượt xem
[LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021)]
[stt/HD VietSub] [sc/8.0] [dl/https://www.fshare.vn/file/T62KCRJ5R8KU] [info] [+] LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021) [/info] [ss] [Phần 1;Link phần 1*] [/ss] [nd]Thuở xưa Thiên Tôn dùng linh khí trời đất bày trận Phong Thần, người tộc Vũ trời sinh đã có cánh, do thám chuyện thế gian giữa đất trời, một khi gặp loạn thế, sẽ lợi dụng đôi cánh Phong Lôi khởi động trận. Những năm cuối Ân Thương, đứa trẻ định mệnh Lôi Chấn Tử và Tân Hoàn gánh vác sứ mệnh của người tộc Vũ, muốn sử dụng đôi cánh Phong Lôi cùng sức mạnh Tướng Tinh mở trận Phong Thần, câu chuyện bắt đầu từ đây.[/nd]
Quốc gia:
  • Trung Quốc .
  • Cập nhật: tháng 2 27, 2021
    Trạng thái: [stt/HD VietSub] [sc/8.0]
    Năm phát hành:
    LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021)