[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022)

[Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông  - Swords Drawn (2022)

[Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông - Swords Drawn (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)

[MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hoạ Bì - Painted Skin (2022)

[Hoạ Bì - Painted Skin (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
PHONG THẦN: HOẠ THÁNH TRỞ VỀ - Cherish The World (2021)

[PHONG THẦN: HOẠ THÁNH TRỞ VỀ - Cherish The World (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022)

[Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương -  Monkey King Reborn (2021)

[Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương - Monkey King Reborn (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)

[Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Bất Lương Soái: Đại Dịch Rắn - Special Police and Snake Revenge (2021)

[Bất Lương Soái: Đại Dịch Rắn - Special Police and Snake Revenge (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)

[Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ảo Thuật Sư - The Oriental Illusionist (2021)

[Ảo Thuật Sư - The Oriental Illusionist (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Võ Tòng Huyết Chiến Sư Tử Lâu  - The Legend of Justice WuSong (2021)

[Võ Tòng Huyết Chiến Sư Tử Lâu - The Legend of Justice WuSong (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo - The Legend Of Muye Tomb Seeking Master (2021)

[Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo - The Legend Of Muye Tomb Seeking Master (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Pháp Y Tống Từ - Forensic Medicine Song Ci | Fa yi Song Ci (2020)

[Pháp Y Tống Từ - Forensic Medicine Song Ci | Fa yi Song Ci (2020)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/6.8]
Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi - White Snake 2: Green Snake (2021)

[Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi - White Snake 2: Green Snake (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Pháp Y Tống Từ: Tứ Tông Tội - Work in Vain Song Ci (2021)

[Pháp Y Tống Từ: Tứ Tông Tội - Work in Vain Song Ci (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
ANH HÙNG XẠ ĐIÊU: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend Of The Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)

[ANH HÙNG XẠ ĐIÊU: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend Of The Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
ĐẠI MẠC THẦN LONG - Desert Dragon (2021)

[ĐẠI MẠC THẦN LONG - Desert Dragon (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
CỬU MÔN - The Mystic Nine (2021)

[CỬU MÔN - The Mystic Nine (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
MỘ HOÀNG BÌ TỬ - The Tomb Of Weasel (2021)

[MỘ HOÀNG BÌ TỬ - The Tomb Of Weasel (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
KỲ HOA KÍ - The Revenge Of Flowers (2021)

[KỲ HOA KÍ - The Revenge Of Flowers (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG - Dynasty Warriors (2021)

[CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG - Dynasty Warriors (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism (2021)

[Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Chuyện Thần Bí Của Mục Dã: Thần Tiên Nhãn - Mystery Of Muye: God Eyes (2019)

[Chuyện Thần Bí Của Mục Dã: Thần Tiên Nhãn - Mystery Of Muye: God Eyes (2019)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold (2018)

[Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold (2018)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Kiều - Kieu (2021)

[Kiều - Kieu (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Âm Dương Sư: Thị Thần Lệnh - The Yinyang Master (2021)

[Âm Dương Sư: Thị Thần Lệnh - The Yinyang Master (2021) ]

[stt/HD VietSub - 720p] [sc/8.0]
TU TIÊN TRUYỆN CHI LUYỆN KIẾM - The Legend of Cultivation of Swords (2021)

[TU TIÊN TRUYỆN CHI LUYỆN KIẾM - The Legend of Cultivation of Swords (2021)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
 Hoa Mộc Lan: Giải Cứu Đại Mạc -  Mulan Legend (2020)

[ Hoa Mộc Lan: Giải Cứu Đại Mạc - Mulan Legend (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021)

[LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập - The Yin: Yang Master: Dream of Eternity 晴雅集 (2021)

[Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập - The Yin: Yang Master: Dream of Eternity 晴雅集 (2021)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư: Kỳ Lân - Taoist Master:Kylin (2020)

[Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư: Kỳ Lân - Taoist Master:Kylin (2020) ]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
THẬT GIẢ MỸ HẦU VƯƠNG: ĐẠI THÁNH VÔ SONG - True And False Monkey King (2020)

[THẬT GIẢ MỸ HẦU VƯƠNG: ĐẠI THÁNH VÔ SONG - True And False Monkey King (2020)]

[stt/HD Thuyết Minh] [sc/8.0]
Xích Hồ Thư Sinh - Soul Snatcher (2020)

[Xích Hồ Thư Sinh - Soul Snatcher (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Chiến Huyền Vũ - Chivalrous (2020)

[Chiến Huyền Vũ - Chivalrous (2020)]

[stt/HD Thuyết Minh] [sc/8.0]
TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)

[TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Tân La Tân Nương - Love in Blood (2020)

[Tân La Tân Nương - Love in Blood (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Cửu Hà Long Xà  - Prophesy of fire 九河龙蛇 (2020)

[Cửu Hà Long Xà - Prophesy of fire 九河龙蛇 (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Tân Thiện Nữ U Hồn: Nhân Gian Tình - The Enchanting Phantom (2020)

[Tân Thiện Nữ U Hồn: Nhân Gian Tình - The Enchanting Phantom (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Vụ Nổ Lớn Thiên Khải - The Big Explosion (2020)

[Vụ Nổ Lớn Thiên Khải - The Big Explosion (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Bạch Phát Ma Nữ Ngoại Truyện - The Wolf Witch (2020)

[Bạch Phát Ma Nữ Ngoại Truyện - The Wolf Witch (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Trần Tình Lệnh: Chi Sinh Hồn - The Living Dead (2019)

[Trần Tình Lệnh: Chi Sinh Hồn - The Living Dead (2019) ]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Kỳ Môn Tương Thuật  - The Disaster of Centipede (2020)

[Kỳ Môn Tương Thuật - The Disaster of Centipede (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Củng Tiên - Immortal of Mr. Gong (2020)

[Củng Tiên - Immortal of Mr. Gong (2020)]

[stt/HD Thuyết Minh] [sc/8.0]
Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần -  Legend of Deification (2020)

[Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần - Legend of Deification (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đông Du - Journey to the East (2019)

[Đông Du - Journey to the East (2019) ]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Tru Tiên : Bản Điện Ảnh  - Jade Dynasty 1 (2019)

[Tru Tiên : Bản Điện Ảnh - Jade Dynasty 1 (2019)]