[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đầu Gấu Đụng Đầu Đất - Bear Man : Ungnami (2023)

[Đầu Gấu Đụng Đầu Đất - Bear Man : Ungnami (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Jung_E - Jung_E (2023)

[Jung_E - Jung_E (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hạ Cánh Khẩn Cấp - Emergency Declaration (2022)

[Hạ Cánh Khẩn Cấp - Emergency Declaration (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy -  Hansan: Rising Dragon: Hansan: Yongui Chulhyeon (2022)

[Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy - Hansan: Rising Dragon: Hansan: Yongui Chulhyeon (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cuộc Chiến Xuyên Không - Alienoid: Alien Human Part 1 (2022)

[Cuộc Chiến Xuyên Không - Alienoid: Alien Human Part 1 (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại - The Witch: Part 2. The Other One (2022)

[Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại - The Witch: Part 2. The Other One (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022)

[Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Vương Triều Xác Sống: Ashin Phương Bắc - Kingdom: Ashin of the North (2021)

[Vương Triều Xác Sống: Ashin Phương Bắc - Kingdom: Ashin of the North (2021)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng - Along With The Gods 2: The Last 49 Days (2018)

[Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng - Along With The Gods 2: The Last 49 Days (2018)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Biệt đội bất hảo - Bad Guys: The Movie (2019)

[Biệt đội bất hảo - Bad Guys: The Movie (2019)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
SỐNG SÓT  - #alive (2020)

[SỐNG SÓT - #alive (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Bán Đảo Peninsula  - Peninsula (2020)

[Bán Đảo Peninsula - Peninsula (2020)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Biến Thân - Metamorphosis (2019)

[Biến Thân - Metamorphosis (2019)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Thử Thách Thần Chết 1: Hai Thế Giới - Along With The Gods: The Two Worlds (2017)

[Thử Thách Thần Chết 1: Hai Thế Giới - Along With The Gods: The Two Worlds (2017)]

[stt/HD VietSub]
Đại Dịch Cúm - The Flu (2013)

[Đại Dịch Cúm - The Flu (2013)]

[stt/HD VietSub]
Không Khoan Nhượng / Báo Thù - No Mercy (2019)

[Không Khoan Nhượng / Báo Thù - No Mercy (2019)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
TRÙM, CỚM VÀ ÁC QUỶ - The Gangster, The Cop, The Devil (2019)

[TRÙM, CỚM VÀ ÁC QUỶ - The Gangster, The Cop, The Devil (2019) ]

[stt/HD VietSub]
Sóng Thần Ở Hải Vân Đài - Haeundae (2009)

[Sóng Thần Ở Hải Vân Đài - Haeundae (2009)]

[stt/HD VietSub]
Ác Nữ Báo Thù - The Villainess (2017)

[Ác Nữ Báo Thù - The Villainess (2017)]

[stt/HD VietSub]
Chuyến Tàu Sinh Tử - Train To Busan (2016)

[Chuyến Tàu Sinh Tử - Train To Busan (2016)]

[stt/HD VietSub]
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ - Luck Key (2016)

[Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ - Luck Key (2016)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Thợ Săn Tiền Thưởng - Bounty Hunters (2016)

[Thợ Săn Tiền Thưởng - Bounty Hunters (2016)]

[stt/HD VietSub]
Thành Phố Bạo Lực - The City of Violence (2006)

[Thành Phố Bạo Lực - The City of Violence (2006)]