[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
SƠN HẢI CỰ THÚ - Ancient Monster (2020)

[SƠN HẢI CỰ THÚ - Ancient Monster (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đạo Sư Gia - Demon Catcher (2018)

[Đạo Sư Gia - Demon Catcher (2018)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi - Su Can: Master of Dragon-strike Palms (2018)

[Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi - Su Can: Master of Dragon-strike Palms (2018)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi 2 - Su Can: Master of Dragon-strike Palms 2 (2020)

[Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi 2 - Su Can: Master of Dragon-strike Palms 2 (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh - Tears Of No Regret (2020)

[Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh - Tears Of No Regret (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Giang Hồ Đại Mạc - Desert Legend (2020)

[Giang Hồ Đại Mạc - Desert Legend (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Hey! Tiểu Cốt Đầu - Hey!Little Bones (2020)

[Hey! Tiểu Cốt Đầu - Hey!Little Bones (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Vỏ Bọc Mỹ Nhân - The Beauty Skin (2020)

[Vỏ Bọc Mỹ Nhân - The Beauty Skin (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Liêu Trai Cổ Quyển: Lan Nhược Cảnh - Lan Ruo Zhi Jing (2020)

[Liêu Trai Cổ Quyển: Lan Nhược Cảnh - Lan Ruo Zhi Jing (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan - Detective Dee Solitary Skies Killer (2020)

[Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan - Detective Dee Solitary Skies Killer (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Tam Mục Phong Thần Truyện - Yang Jian Legend (2020)

[Tam Mục Phong Thần Truyện - Yang Jian Legend (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Trấn Hồn Ca - Monster Hunters (2020)

[Trấn Hồn Ca - Monster Hunters (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Hoàng Phi Hồng: Vương Giả Trở Về - The Return Of Wong Fei Hung (2017)

[Hoàng Phi Hồng: Vương Giả Trở Về - The Return Of Wong Fei Hung (2017)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Hành Trình - Double World (2019)

[Hành Trình - Double World (2019)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Sa Hải Chúc Long - Guardian of the Palace (2020)

[Sa Hải Chúc Long - Guardian of the Palace (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Thanh Long Dị Tinh Chiến Giáp - The Yan Dragon (2020)

[Thanh Long Dị Tinh Chiến Giáp - The Yan Dragon (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Tân Phong Thần Khương Tử Nha - New Seal God Jiang Ziya (2019)

[Tân Phong Thần Khương Tử Nha - New Seal God Jiang Ziya (2019)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Liệt Dương Thiên Đạo I - The Rule Of Burning Sun (2020)

[Liệt Dương Thiên Đạo I - The Rule Of Burning Sun (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đại Ảo Thuật Sư - The Great Illusionist (2020)

[Đại Ảo Thuật Sư - The Great Illusionist (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Yên Xích Hà Truyện: Tình Mê Lan Nhược Tự - Yan Chixia Legend Lanruo Temple (2020)

[Yên Xích Hà Truyện: Tình Mê Lan Nhược Tự - Yan Chixia Legend Lanruo Temple (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
TÁM TRĂM HÙNG BINH TIẾN VỀ BẮC PHA - Impasse Rescue (2020)

[TÁM TRĂM HÙNG BINH TIẾN VỀ BẮC PHA - Impasse Rescue (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Danh Sách Yêu Quái: Tô Cửu Nhi - Monster List (2020)

[Danh Sách Yêu Quái: Tô Cửu Nhi - Monster List (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0] [dl/http://www.fshare.vn/file/ESLBJIOJF8L2] [info] [+] [/info] [ss] [Phần 1;Link phần 1*] [/ss] Chú ý : Mở link p...
Vũ Động Càn Khôn Điện Ảnh - Martial Univers (2020)

[Vũ Động Càn Khôn Điện Ảnh - Martial Univers (2020) ]

[stt/Thuyết Minh] [sc/8.0]
Yêu Thủ Thôi Hoa/Liêu Trai Hoa Thần Giáng Phi - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)

[Yêu Thủ Thôi Hoa/Liêu Trai Hoa Thần Giáng Phi - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Bạch Phát Ma Nữ Truyện - White Haired Devil Lady (2020)

[Bạch Phát Ma Nữ Truyện - White Haired Devil Lady (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Trảm Phong Đao - Blade of Wind (2020)

[Trảm Phong Đao - Blade of Wind (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Hàng Long Đại Sư 2: Đội Săn Rồng - Dragon Hunter 2 (2020)

[Hàng Long Đại Sư 2: Đội Săn Rồng - Dragon Hunter 2 (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunter (2020)

[Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunter (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)

[Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đại Sư Trừ Yêu - The Conqueror (2020)

[Đại Sư Trừ Yêu - The Conqueror (2020)]

[stt/HD Thuyết Minh] [sc/8.0]
BẠCH NGƯ NỮ - Mermaid Bound (2020)

[BẠCH NGƯ NỮ - Mermaid Bound (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Phong Thần Thích Sát Tô Đát Kỷ - Assassination The Queen (2019)

[Phong Thần Thích Sát Tô Đát Kỷ - Assassination The Queen (2019)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Mãng Hoang Kỷ: Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)

[Mãng Hoang Kỷ: Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Hoac Mộc Lan - Huamulan (2020)

[Hoac Mộc Lan - Huamulan (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Đại Thánh (2020) - Monkey King (2020)

[Đại Thánh (2020) - Monkey King (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Môn Thần - Door Gods (2020)

[Môn Thần - Door Gods (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)

[Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)]

[stt/HD VietSub]
Anh Hùng Cái Thế - Monkey King Reincarnation (2019)

[Anh Hùng Cái Thế - Monkey King Reincarnation (2019)]

[stt/HD VietSub]
Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)

[Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Sự Hình Thành Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise of Genghis (2007)

[Sự Hình Thành Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise of Genghis (2007)]