[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Con Gấu Phê Cần - Cocaine Bear (2023)

[Con Gấu Phê Cần - Cocaine Bear (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Âm Dương Họa Bì - YinYang Painted Skin (2023)

[Âm Dương Họa Bì - YinYang Painted Skin (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Viễn Cổ Cự Thú: Thằn Lằn Sói - Ancient Beast: Inostrancevia (2023)

[Viễn Cổ Cự Thú: Thằn Lằn Sói - Ancient Beast: Inostrancevia (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Mất Tích - Missing (2023)

[Mất Tích - Missing (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ - Knock at the Cabin (2023)

[Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ - Knock at the Cabin (2023)]

[stt/CAM VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử - Ant Man and the Wasp: Quantumania (2023)

[Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử - Ant Man and the Wasp: Quantumania (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Bay Vào Tử Địa - Plane (2023)

[Bay Vào Tử Địa - Plane (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
SÓI VIKING - Viking Wolf (2022)

[SÓI VIKING - Viking Wolf (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Kỳ Môn Độn Thuật 2 - The Thousand Faces of Dunshu 2 (2023)

[Kỳ Môn Độn Thuật 2 - The Thousand Faces of Dunshu 2 (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện - Sakra (2023)

[Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện - Sakra (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ăn Cưới Gặp Ăn Cướp - Shotgun Wedding (2022)

[Ăn Cưới Gặp Ăn Cướp - Shotgun Wedding (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Chiến Binh Báo Đen 2: Wakanda Bất Diệt - Black Panther: Wakanda Forever (2022)

[Chiến Binh Báo Đen 2: Wakanda Bất Diệt - Black Panther: Wakanda Forever (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng - Puss in Boots: The Last Wish (2022)

[Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng - Puss in Boots: The Last Wish (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
M3GAN - M3GAN (2023)

[M3GAN - M3GAN (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Jung_E - Jung_E (2023)

[Jung_E - Jung_E (2023) ]

[stt/HD+Vietsub] [sc/8.0]
Thế Thân: Dòng Chảy Của Nước - Avatar: The Way of Water (2022)

[Thế Thân: Dòng Chảy Của Nước - Avatar: The Way of Water (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Quan Sơn Cổ Mộ - Coffin Mountain Ancient Tomb (2022)

[Quan Sơn Cổ Mộ - Coffin Mountain Ancient Tomb (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Nhà Trọ Tây Hành - Westbound Inn (2022)

[Nhà Trọ Tây Hành - Westbound Inn (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Minh Nhật Chiến Ký - Warriors of Future (2022)

[Minh Nhật Chiến Ký - Warriors of Future (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Troll: Quỷ Núi Khổng Lồ - Troll (2022)

[Troll: Quỷ Núi Khổng Lồ - Troll (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Chiến Địa: Thế Giới Sụp Đổ - Battlefield: Fall of The World (2022)

[Chiến Địa: Thế Giới Sụp Đổ - Battlefield: Fall of The World (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hang Ổ - The Lair (2022)

[Hang Ổ - The Lair (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cười - Smile (2022)

[Cười - Smile (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Black Adam - Black Adam (2022)

[Black Adam - Black Adam (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tân Thần Bảng: Dương Tiễn - New Gods: Yang Jian (2022)

[Tân Thần Bảng: Dương Tiễn - New Gods: Yang Jian (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Quảng Đông Thập Hổ: Nắm Đấm Sắt Bất Khả Chiến Bại : Thiết Quyền Vô Địch - JiangHu : Ten Tigers of Guangdong: Invincible Iron Fist (2022)

[Quảng Đông Thập Hổ: Nắm Đấm Sắt Bất Khả Chiến Bại : Thiết Quyền Vô Địch - JiangHu : Ten Tigers of Guangdong: Invincible Iron Fist (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hạ Cánh Khẩn Cấp - Emergency Declaration (2022)

[Hạ Cánh Khẩn Cấp - Emergency Declaration (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy -  Hansan: Rising Dragon: Hansan: Yongui Chulhyeon (2022)

[Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy - Hansan: Rising Dragon: Hansan: Yongui Chulhyeon (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Quái Thú - Beast (2022)

[Quái Thú - Beast (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đao Kiếm Phong Ma - The Legend of Enveloped Demons (2022)

[Đao Kiếm Phong Ma - The Legend of Enveloped Demons (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thor: Tình Yêu và Sấm Sét - Thor: Love and Thunder (2022)

[Thor: Tình Yêu và Sấm Sét - Thor: Love and Thunder (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cú Rơi Tử Thần- Fall (2022)

[Cú Rơi Tử Thần- Fall (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Không - Nope (2022)

[Không - Nope (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cuộc Chiến Xuyên Không - Alienoid: Alien Human Part 1 (2022)

[Cuộc Chiến Xuyên Không - Alienoid: Alien Human Part 1 (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Liên Minh Siêu Thú DC -  DC League of Super-Pets (2022)

[Liên Minh Siêu Thú DC - DC League of Super-Pets (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
 Em Và Trịnh - Em Và Trịnh (2022)

[ Em Và Trịnh - Em Và Trịnh (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Trịnh Công Sơn - Trịnh Công Sơn (2022)

[Trịnh Công Sơn - Trịnh Công Sơn (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cang Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù - Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar (2022)

[Cang Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù - Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Phi Công Siêu Đẳng: Maverick - Top Gun: Maverick (2022)

[Phi Công Siêu Đẳng: Maverick - Top Gun: Maverick (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022)

[Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Dục Hỏa Kỳ Lân - Di Renjie and Fire Unicorn (2022)

[Địch Nhân Kiệt: Dục Hỏa Kỳ Lân - Di Renjie and Fire Unicorn (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đao Phủ: Quái Đàm - Executioner's Strange Talk (2022)

[Đao Phủ: Quái Đàm - Executioner's Strange Talk (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King: Qi Tian Da Sheng (2022)

[Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King: Qi Tian Da Sheng (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Mượn Xác Trả Hồn - Di Renjie Resurrection (2022)

[Địch Nhân Kiệt: Mượn Xác Trả Hồn - Di Renjie Resurrection (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Daeng: Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma - Daeng Phra Khanong (2022)

[Daeng: Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma - Daeng Phra Khanong (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Quái Thú Vô Hình: Săn Mồi - Prey (2022)

[Quái Thú Vô Hình: Săn Mồi - Prey (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
 Lãng Tử Hàng Ma - Subdue The Devil (2022)

[ Lãng Tử Hàng Ma - Subdue The Devil (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cô Vợ Hồ Ly - The Wicked Wife (2022)

[Cô Vợ Hồ Ly - The Wicked Wife (2022) ]