[stt/HD VietSub - 720p] [sc/6.6]
Bà Đồng - The Medium (2021)

[Bà Đồng - The Medium (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/7.1]
 Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo - The-con Heartist (2020)

[ Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo - The-con Heartist (2020) ]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Hơn Cả Một Gia Đình : Mẹ Bầu Siêu Ngầu -  More Than Family (2020)

[Hơn Cả Một Gia Đình : Mẹ Bầu Siêu Ngầu - More Than Family (2020)]

[stt/HD Thuyết Minh] [sc/8.0]
SIÊU VỆ SĨ SỢ VỢ - The Protector (2019)

[SIÊU VỆ SĨ SỢ VỢ - The Protector (2019)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 5.8 IMDb]
NGÔI ĐỀN KỲ QUÁI 2 - Pee Nak 2 (2020)

[NGÔI ĐỀN KỲ QUÁI 2 - Pee Nak 2 (2020)]

[stt/HD VietSub]
Nụ Hôn Ma Quái - Krasue: Inhuman Kiss (2019)

[Nụ Hôn Ma Quái - Krasue: Inhuman Kiss (2019)]