[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
BÚP BÊ MA - Spirit Puppet (2023)

[BÚP BÊ MA - Spirit Puppet (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cuồng Hổ Nguy Thành - Mutant Tiger (2022)

[Cuồng Hổ Nguy Thành - Mutant Tiger (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế - Nezha: Birth of the Demon Child (2019)

[Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế - Nezha: Birth of the Demon Child (2019) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Liệt Thám - Fierce Cop (2022)

[Liệt Thám - Fierce Cop (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Chuyện Lạ Dân Gian Hi Ngụy Ban - Folklore Strange Smell Of The Strange Troupe (2023)

[Chuyện Lạ Dân Gian Hi Ngụy Ban - Folklore Strange Smell Of The Strange Troupe (2023) ]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.0]
Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần -  Legend of Deification (2020)

[Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần - Legend of Deification (2020)]

[stt/HD Thuyết Minh - 1080p] [sc/8.0]
 Mãn Giang Hồng - Full River Red (2023)

[ Mãn Giang Hồng - Full River Red (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
PHONG THẦN NGOẠI TRUYỆN: LÔI CHẤN TỬ - Lei Zhenzi Of The Creation Gods (2023)

[PHONG THẦN NGOẠI TRUYỆN: LÔI CHẤN TỬ - Lei Zhenzi Of The Creation Gods (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
THÁI HI SƯ: VÂN CƠ HIỆN THẾ - The Sorcery Master (2023)

[THÁI HI SƯ: VÂN CƠ HIỆN THẾ - The Sorcery Master (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Vận Hà Kinh Long - Legend of Detective Dee (2023)

[Địch Nhân Kiệt: Vận Hà Kinh Long - Legend of Detective Dee (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tế Công Thật Giả  - Real and Fake Ji Gong (2023)

[Tế Công Thật Giả - Real and Fake Ji Gong (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địa Cầu Lưu Lạc 2 - The Wandering Earth II (2023)

[Địa Cầu Lưu Lạc 2 - The Wandering Earth II (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Bàn Sơn Đạo Nhân: Lạc Thiên Hoang - Taoist Priest in the Tomb (2023)

[Bàn Sơn Đạo Nhân: Lạc Thiên Hoang - Taoist Priest in the Tomb (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Âm Dương Họa Bì - YinYang Painted Skin (2023)

[Âm Dương Họa Bì - YinYang Painted Skin (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Viễn Cổ Cự Thú: Thằn Lằn Sói - Ancient Beast: Inostrancevia (2023)

[Viễn Cổ Cự Thú: Thằn Lằn Sói - Ancient Beast: Inostrancevia (2023) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Kỳ Môn Độn Thuật 2 - The Thousand Faces of Dunshu 2 (2023)

[Kỳ Môn Độn Thuật 2 - The Thousand Faces of Dunshu 2 (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện - Sakra (2023)

[Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện - Sakra (2023)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Quan Sơn Cổ Mộ - Coffin Mountain Ancient Tomb (2022)

[Quan Sơn Cổ Mộ - Coffin Mountain Ancient Tomb (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Nhà Trọ Tây Hành - Westbound Inn (2022)

[Nhà Trọ Tây Hành - Westbound Inn (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Minh Nhật Chiến Ký - Warriors of Future (2022)

[Minh Nhật Chiến Ký - Warriors of Future (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Chiến Địa: Thế Giới Sụp Đổ - Battlefield: Fall of The World (2022)

[Chiến Địa: Thế Giới Sụp Đổ - Battlefield: Fall of The World (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tân Thần Bảng: Dương Tiễn - New Gods: Yang Jian (2022)

[Tân Thần Bảng: Dương Tiễn - New Gods: Yang Jian (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Quảng Đông Thập Hổ: Nắm Đấm Sắt Bất Khả Chiến Bại : Thiết Quyền Vô Địch - JiangHu : Ten Tigers of Guangdong: Invincible Iron Fist (2022)

[Quảng Đông Thập Hổ: Nắm Đấm Sắt Bất Khả Chiến Bại : Thiết Quyền Vô Địch - JiangHu : Ten Tigers of Guangdong: Invincible Iron Fist (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đao Kiếm Phong Ma - The Legend of Enveloped Demons (2022)

[Đao Kiếm Phong Ma - The Legend of Enveloped Demons (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022)

[Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Dục Hỏa Kỳ Lân - Di Renjie and Fire Unicorn (2022)

[Địch Nhân Kiệt: Dục Hỏa Kỳ Lân - Di Renjie and Fire Unicorn (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đao Phủ: Quái Đàm - Executioner's Strange Talk (2022)

[Đao Phủ: Quái Đàm - Executioner's Strange Talk (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King: Qi Tian Da Sheng (2022)

[Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King: Qi Tian Da Sheng (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Mượn Xác Trả Hồn - Di Renjie Resurrection (2022)

[Địch Nhân Kiệt: Mượn Xác Trả Hồn - Di Renjie Resurrection (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
 Lãng Tử Hàng Ma - Subdue The Devil (2022)

[ Lãng Tử Hàng Ma - Subdue The Devil (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Cô Vợ Hồ Ly - The Wicked Wife (2022)

[Cô Vợ Hồ Ly - The Wicked Wife (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đồ Lan Đóa: Lời Nguyền Duyên Khởi - The Curse of Turandot (2022)

[Đồ Lan Đóa: Lời Nguyền Duyên Khởi - The Curse of Turandot (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ngũ Hành Bí Thuật - Five Elements Secret Art (2022)

[Ngũ Hành Bí Thuật - Five Elements Secret Art (2022)]

[stt/HD Thuyết Minh - 1080p] [sc/8.0]
Thanh Diện Tu La - Song of the Assassins (2022)

[Thanh Diện Tu La - Song of the Assassins (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022)

[Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hồ Trường Tân - The Battle at Lake Changjin (2021)

[Hồ Trường Tân - The Battle at Lake Changjin (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
 Hồ Trường Tân 2: Thủy Môn Kiều - The Battle At Lake Changjin II (2022)

[ Hồ Trường Tân 2: Thủy Môn Kiều - The Battle At Lake Changjin II (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông  - Swords Drawn (2022)

[Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông - Swords Drawn (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)

[MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hoạ Bì - Painted Skin (2022)

[Hoạ Bì - Painted Skin (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
PHONG THẦN: HOẠ THÁNH TRỞ VỀ - Cherish The World (2021)

[PHONG THẦN: HOẠ THÁNH TRỞ VỀ - Cherish The World (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master ⅠⅠ (2022)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master ⅠⅠ (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương -  Monkey King Reborn (2021)

[Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương - Monkey King Reborn (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)

[Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Bất Lương Soái: Đại Dịch Rắn - Special Police and Snake Revenge (2021)

[Bất Lương Soái: Đại Dịch Rắn - Special Police and Snake Revenge (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)

[Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hành Động Săn Bắn - The Hunting Operations (2021)

[Hành Động Săn Bắn - The Hunting Operations (2021) ]