[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022)

[Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hồ Trường Tân - The Battle at Lake Changjin (2021)

[Hồ Trường Tân - The Battle at Lake Changjin (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
 Hồ Trường Tân 2: Thủy Môn Kiều - The Battle At Lake Changjin II (2022)

[ Hồ Trường Tân 2: Thủy Môn Kiều - The Battle At Lake Changjin II (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông  - Swords Drawn (2022)

[Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông - Swords Drawn (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)

[MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hoạ Bì - Painted Skin (2022)

[Hoạ Bì - Painted Skin (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
PHONG THẦN: HOẠ THÁNH TRỞ VỀ - Cherish The World (2021)

[PHONG THẦN: HOẠ THÁNH TRỞ VỀ - Cherish The World (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master ⅠⅠ (2022)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master ⅠⅠ (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương -  Monkey King Reborn (2021)

[Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương - Monkey King Reborn (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)

[Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Bất Lương Soái: Đại Dịch Rắn - Special Police and Snake Revenge (2021)

[Bất Lương Soái: Đại Dịch Rắn - Special Police and Snake Revenge (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)

[Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Hành Động Săn Bắn - The Hunting Operations (2021)

[Hành Động Săn Bắn - The Hunting Operations (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Phì Long Quá Giang - Enter The Fat Dragon (2020)

[Phì Long Quá Giang - Enter The Fat Dragon (2020) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ảo Thuật Sư - The Oriental Illusionist (2021)

[Ảo Thuật Sư - The Oriental Illusionist (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Võ Tòng Huyết Chiến Sư Tử Lâu  - The Legend of Justice WuSong (2021)

[Võ Tòng Huyết Chiến Sư Tử Lâu - The Legend of Justice WuSong (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Nộ Hỏa - Raging Fire (2021)

[Nộ Hỏa - Raging Fire (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo - The Legend Of Muye Tomb Seeking Master (2021)

[Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo - The Legend Of Muye Tomb Seeking Master (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Pháp Y Tống Từ - Forensic Medicine Song Ci | Fa yi Song Ci (2020)

[Pháp Y Tống Từ - Forensic Medicine Song Ci | Fa yi Song Ci (2020)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Nhiệm Vụ Bí Mật - Cliff Walkers (2021)

[Nhiệm Vụ Bí Mật - Cliff Walkers (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Khởi Động Địa Cầu  -  Restart The Earth (2021)

[Khởi Động Địa Cầu - Restart The Earth (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh - IP Man: The Awakening Master (2021)

[Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh - IP Man: The Awakening Master (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/6.8]
Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi - White Snake 2: Green Snake (2021)

[Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi - White Snake 2: Green Snake (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Pháp Y Tống Từ: Tứ Tông Tội - Work in Vain Song Ci (2021)

[Pháp Y Tống Từ: Tứ Tông Tội - Work in Vain Song Ci (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
ANH HÙNG XẠ ĐIÊU: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend Of The Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)

[ANH HÙNG XẠ ĐIÊU: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend Of The Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
ĐẠI MẠC THẦN LONG - Desert Dragon (2021)

[ĐẠI MẠC THẦN LONG - Desert Dragon (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
CỬU MÔN - The Mystic Nine (2021)

[CỬU MÔN - The Mystic Nine (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
MỘ HOÀNG BÌ TỬ - The Tomb Of Weasel (2021)

[MỘ HOÀNG BÌ TỬ - The Tomb Of Weasel (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
KỲ HOA KÍ - The Revenge Of Flowers (2021)

[KỲ HOA KÍ - The Revenge Of Flowers (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG - Dynasty Warriors (2021)

[CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG - Dynasty Warriors (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thám Tử Phố Tàu Phần 3 - Detective Chinatown 3 (2021)

[Thám Tử Phố Tàu Phần 3 - Detective Chinatown 3 (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism (2021)

[Mặc Gia Cơ Quan Thuật - Mohist Mechanism (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Chuyện Thần Bí Của Mục Dã: Thần Tiên Nhãn - Mystery Of Muye: God Eyes (2019)

[Chuyện Thần Bí Của Mục Dã: Thần Tiên Nhãn - Mystery Of Muye: God Eyes (2019)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold (2018)

[Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold (2018)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận - The First Myth: Clash of Gods (2021)

[Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận - The First Myth: Clash of Gods (2021) ]

[stt/HD Thuyết Minh - 1080p] [sc/8.0]
Truyền Thuyết Về Lữ Bố  - Legend Of Lu Bu (2020)

[Truyền Thuyết Về Lữ Bố - Legend Of Lu Bu (2020)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Xuân Thu Phong Thần - Chun Qiu Fengshen (2019)

[Xuân Thu Phong Thần - Chun Qiu Fengshen (2019)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ám Sát Tiểu Thuyết Gia - A Writer’s Odyssey (2021)

[Ám Sát Tiểu Thuyết Gia - A Writer’s Odyssey (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Âm Dương Sư: Thị Thần Lệnh - The Yinyang Master (2021)

[Âm Dương Sư: Thị Thần Lệnh - The Yinyang Master (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đại Sư Thanh Nông - Cyan Wizard (2019)

[Đại Sư Thanh Nông - Cyan Wizard (2019) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
CUỒNG ĐAO - Soul of Blades (2021)

[CUỒNG ĐAO - Soul of Blades (2021)]

[stt/HD VietSub - 720p] [sc/8.0]
TU TIÊN TRUYỆN CHI LUYỆN KIẾM - The Legend of Cultivation of Swords (2021)

[TU TIÊN TRUYỆN CHI LUYỆN KIẾM - The Legend of Cultivation of Swords (2021)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Biệt Đội Chống Tham Nhũng 3: Săn Bão - L Storm (2018)

[Biệt Đội Chống Tham Nhũng 3: Săn Bão - L Storm (2018)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm IMDB: 7.5]
HOA MỘC LAN - Mulan (2020)

[HOA MỘC LAN - Mulan (2020) ]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
 Hoa Mộc Lan: Giải Cứu Đại Mạc -  Mulan Legend (2020)

[ Hoa Mộc Lan: Giải Cứu Đại Mạc - Mulan Legend (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021)

[LÔI CHẤN TỬ: PHONG THẦN DUYÊN KHỞI - Lei Zhen Zi: Feng Shen Yuan Qi (2021)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Thiên Linh Tiên Tử - Detective Dee And Flying Demon Head (2020)

[Địch Nhân Kiệt: Thiên Linh Tiên Tử - Detective Dee And Flying Demon Head (2020)]