[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King: Qi Tian Da Sheng (2022)

[Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King: Qi Tian Da Sheng (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại - The Witch: Part 2. The Other One (2022)

[Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại - The Witch: Part 2. The Other One (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022)

[Thần Bút Cửu Long - The Treasure Code (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông - Swords Drawn (2022)

[Truyền Thuyết Thục Sơn: Vạn Kiếm Quy Tông - Swords Drawn (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)

[MAO SƠN THIÊN SƯ - Maoshan Heavenly Master (2022)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master ⅠⅠ (2022)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2: Thánh Hỏa Hùng Phong - New Kung Fu Cult Master ⅠⅠ (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1: Cửu Dương Thần Công - New Kung Fu Cult Master Ⅰ (2022) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương - Monkey King Reborn (2021)

[Tây Du Ký: Tái Thế Yêu Vương - Monkey King Reborn (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Shang-Chi Và Huyền Thoại Thập Luân - Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (2021)

[Shang-Chi Và Huyền Thoại Thập Luân - Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Lật Mặt 5: 48H - Face Off 5: 48H (2021)

[Lật Mặt 5: 48H - Face Off 5: 48H (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)

[Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn - Fist of Fury: Soul (2021)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Phì Long Quá Giang - Enter The Fat Dragon (2020)

[Phì Long Quá Giang - Enter The Fat Dragon (2020) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Ảo Thuật Sư - The Oriental Illusionist (2021)

[Ảo Thuật Sư - The Oriental Illusionist (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Nộ Hỏa - Raging Fire (2021)

[Nộ Hỏa - Raging Fire (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh - IP Man: The Awakening Master (2021)

[Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh - IP Man: The Awakening Master (2021) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold (2018)

[Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng - Detective Dee: The Lost Gold (2018)]

[stt/HD Thuyết Minh - 1080p] [sc/8.0]
Truyền Thuyết Về Lữ Bố - Legend Of Lu Bu (2020)

[Truyền Thuyết Về Lữ Bố - Legend Of Lu Bu (2020)]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
Đại Sư Thanh Nông - Cyan Wizard (2019)

[Đại Sư Thanh Nông - Cyan Wizard (2019) ]

[stt/HD VietSub - 1080p] [sc/8.0]
CUỒNG ĐAO - Soul of Blades (2021)

[CUỒNG ĐAO - Soul of Blades (2021)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm IMDB: 7.5]
HOA MỘC LAN - Mulan (2020)

[HOA MỘC LAN - Mulan (2020) ]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
 Hoa Mộc Lan: Giải Cứu Đại Mạc - Mulan Legend (2020)

[ Hoa Mộc Lan: Giải Cứu Đại Mạc - Mulan Legend (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Thiên Linh Tiên Tử - Detective Dee And Flying Demon Head (2020)

[Địch Nhân Kiệt: Thiên Linh Tiên Tử - Detective Dee And Flying Demon Head (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)

[Thanh Long Yển Nguyệt Đao - Knights Of Valour (2021)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập - The Yin: Yang Master: Dream of Eternity 晴雅集 (2021)

[Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập - The Yin: Yang Master: Dream of Eternity 晴雅集 (2021)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đại Thánh Tái Sinh: Đấu Chiến Nghịch Thiên - Revival Of The Monkey King (2020)

[Đại Thánh Tái Sinh: Đấu Chiến Nghịch Thiên - Revival Of The Monkey King (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Cấm Vũ Lệnh Chi Cửu U - Dragon Slayer (2020)

[Cấm Vũ Lệnh Chi Cửu U - Dragon Slayer (2020)]

[stt/HD Thuyết Minh] [sc/8.0]
Diệp Vấn: Bậc Thầy Võ Thuật - Ip Man Kung Fu Master (2019)

[Diệp Vấn: Bậc Thầy Võ Thuật - Ip Man Kung Fu Master (2019)]

[stt/HD Thuyết Minh] [sc/8.0]
TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)

[TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Tân La Tân Nương - Love in Blood (2020)

[Tân La Tân Nương - Love in Blood (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đấu Sĩ Tối Thượng - Jiu Jitsu (2020)

[Đấu Sĩ Tối Thượng - Jiu Jitsu (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đạo Sư Gia - Demon Catcher (2018)

[Đạo Sư Gia - Demon Catcher (2018)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi 2 - Su Can: Master of Dragon-strike Palms 2 (2020)

[Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi 2 - Su Can: Master of Dragon-strike Palms 2 (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Giang Hồ Đại Mạc - Desert Legend (2020)

[Giang Hồ Đại Mạc - Desert Legend (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan - Detective Dee Solitary Skies Killer (2020)

[Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan - Detective Dee Solitary Skies Killer (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Hoàng Phi Hồng: Vương Giả Trở Về - The Return Of Wong Fei Hung (2017)

[Hoàng Phi Hồng: Vương Giả Trở Về - The Return Of Wong Fei Hung (2017)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Lão Cửu Môn Ngoại Truyện: Tứ Đồ Hoàng Quỳ - The Mystic Nine Side Story: Four Belongs to Abelmoschus (2020)

[Lão Cửu Môn Ngoại Truyện: Tứ Đồ Hoàng Quỳ - The Mystic Nine Side Story: Four Belongs to Abelmoschus (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đại Ảo Thuật Sư - The Great Illusionist (2020)

[Đại Ảo Thuật Sư - The Great Illusionist (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
TÁM TRĂM HÙNG BINH TIẾN VỀ BẮC PHA - Impasse Rescue (2020)

[TÁM TRĂM HÙNG BINH TIẾN VỀ BẮC PHA - Impasse Rescue (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
HOẮC GIA QUYỀN: TINH VÕ ANH HÙNG - Chen Zhen: The Tokyo Fight (2019)

[HOẮC GIA QUYỀN: TINH VÕ ANH HÙNG - Chen Zhen: The Tokyo Fight (2019)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Trảm Phong Đao - Blade of Wind (2020)

[Trảm Phong Đao - Blade of Wind (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Hàng Long Đại Sư 2: Đội Săn Rồng - Dragon Hunter 2 (2020)

[Hàng Long Đại Sư 2: Đội Săn Rồng - Dragon Hunter 2 (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunter (2020)

[Vua Phiêu Lưu: Thợ Săn Rồng Tây Vực - Dragon Hunter (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/8.0]
Đại Sư Trừ Yêu - The Conqueror (2020)

[Đại Sư Trừ Yêu - The Conqueror (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Phong Thần Thích Sát Tô Đát Kỷ - Assassination The Queen (2019)

[Phong Thần Thích Sát Tô Đát Kỷ - Assassination The Queen (2019)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Thiếu Niên Diệp Vấn: Thời Khắc Nguy Hiểm - Ip man: Crisis Time (2020)

[Thiếu Niên Diệp Vấn: Thời Khắc Nguy Hiểm - Ip man: Crisis Time (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Ma Thổi Đèn: Tương Tây Mật Tạng - Mojin : Mysterious Treasure (2020)

[Ma Thổi Đèn: Tương Tây Mật Tạng - Mojin : Mysterious Treasure (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Đại Thánh (2020) - Monkey King (2020)

[Đại Thánh (2020) - Monkey King (2020)]

[stt/HD VietSub] [sc/Điểm: 8.5 IMDb]
Môn Thần - Door Gods (2020)

[Môn Thần - Door Gods (2020)]